Jadual Kuliah SEMESTER 2014/2015 - I

Semester :
Tajuk Fakulti Pusat Tarikh Daripada
JADUAL KULIAH PROGRAM DIPLOMA (DKK) SEM I SESI 2014/2015 FKK Kuala Lumpur 24/07/2014 farid
JADUAL KULIAH PROGRAM DIPLOMA (DPI) SEM I SESI 2014/2015 FP Semua Pusat 19/06/2014 farid
JADUAL KULIAH PROGRAM DIPLOMA (DDPN) SEM I SESI 2014/2015 DIPLOM Kuala Lumpur 09/06/2014 farid
JADUAL KULIAH PROGRAM DIPLOMA (DDQ - DDPQ) SEM I SESI 2014/2015 DIPLOM Kuala Lumpur 09/06/2014 farid
JADUAL KULIAH PROGRAM DIPLOMA (DDA - DDPA) SEM I SESI 2014/2015 DIPLOM Kuala Lumpur 19/06/2014 farid
JADUAL KULIAH PROGRAM DIPLOMA (DDJ - DDPJ) SEM I SESI 2014/2015 DIPLOM Kuala Lumpur 09/06/2014 farid
JADUAL KULIAH PROGRAM DIPLOMA (DDK - DDPK) SEM I SESI 2014/2015 DIPLOM Kuala Lumpur 09/06/2014 farid
JADUAL KULIAH PROGRAM DIPLOMA (DDC - DDPC) SEM I SESI 2014/2015 DIPLOM Semua Pusat 03/07/2014 farid
SENARAI BILIK KULIAH PROG. DIPLOMA, SEM. 1 SESI 2014/2015, MINGGU-8 ( 2 OGOS & 3 OGOS 2014) - PUSAT KUALA LUMPUR DIPLOM Kuala Lumpur 24/07/2014 furizan
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SGH, SGHH/ SGT, SGHL/ SGU, SGHU (Terkini : 22/07/2014) FGHT Kuala Lumpur 22/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SAW / SKAW FKA Semua Pusat 14/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SSC, SSCC/ SSM, SSCM (Terkini : 21/07/2014) FS Kuala Lumpur 22/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SKPP FPREE Semua Pusat 15/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SWB/ SMBE FBME Kuala Lumpur 15/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SPI FTI Lain - lain 18/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SHD/ R/ F/ SHAD/ R/ F (Terkini : 21/07/2014) FM Semua Pusat 22/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SPH/ SPS/ SSK/ SPT (Terkini : 21/07/2014) FP Lain - lain 23/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM I, SESI 2014/2015 - SBEQ/ C/ P/ L/ SBS FAB Lain - lain 21/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 (PROG. SARJANA MUDA) - AKADEMI BAHASA Semua Lain - lain 17/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SCK/ J/ R/ V & SCSR/ J/ V FC Semua Pusat 21/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SMM/ SKMM FKM Semua Pusat 22/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SEE/ SKEE (Terkini : 23/07/2014) FKE Semua Pusat 23/07/2014 azizi
JADUAL KULIAH PROGRAM DIPLOMA (DDW-DDPW/DDG-DDPG) SEM I SESI 2014/2015 DIPLOM Semua Pusat 03/07/2014 farid
JADUAL KULIAH PROGRAM DIPLOMA (DDPF) SEM I SESI 2014/2015 DIPLOM Kuala Lumpur 09/06/2014 farid
JADUAL KULIAH SEM. I, SESI 2014/2015 - SKK FKK Semua Pusat 22/07/2014 azizi